Informace k „výkupu družstevních bytů“

při převodu bytu v družstevním vlastnictví potrebujete doložit:
  • doklad o řádném nabytí členství v družstvu (popr. potvrzení družstva)
  • nájemní smlouvu
  • stanovy družstva
  • potvrzení člena družstva o bezdlužnosti vůči družstvu – v případě nesplacené části anuity potvrzení o zůstatku nesplacené anuity
  • doklady o platbách – inkaso, vyúčtování služeb
  • kontakt na představitele družstva
  • členský průkaz člena družstva, je-li vydán